Monday, October 13, 2008

LESSON PLAN IN MAKABAYAN 4

LESSON PLAN IN MAKABAYAN 4

I. Layunin
1. Nakikilala na ang iskala ay ang kaugnayan ng sukat sa mapa sa sukat sa lupa
2. Nakikilala ang ibat-ibang paraan ng pagsulat ng iskala
3. Nasusukat ang layo ng isang lugar sa tulong ng iskala ng mapa.
II. Paksa
A. Paggamit ng iskala sa pagbasa sa Mapa
B. Pagsasanib (integration)
1. GMRC Mabuting pakikipagkapwa
2. FILIPINO Pagsunod at Pagsulat ng panuto
3. MSEP Pagguhit

III. Kagamitan
A. Telebisyon
B. Visual aids
C. Tsart, mapa ng pilipinas,mapa ng alinmang lugar na may iskala
D. Kompyuter ,projector

IV. Pamamaraan
A.Panimulang Gawain
1.pagtsek ng takdang Gawain
2.Pagbalik aral

Anu ang tinatawag na iskala? Paano ito ginagamit?

B. Bagong-Aralin:
1. pagbubuo ng Hinuha
Anu-ano ang ibat ibang paraan ng pagsulat ng iskala?
2. paglalahad
a. Pagbasa sa teksto
b.Pag-aarar sa malaking mapa ng Pilipinas na ipapaskil a pisara.
3.Pagtatalakay
Nasaan ang iskala sa mapa?
Hal___________________50 kilometro
Ø Ano ang kaumbas ng isang sentemetro sa mapa?
Ø Ano ang sinusuka ng iskala?
Ø Alamin ang iskala sa mapa.Kumha ng isang ruler.
Ø Ilagay ito sa pagitan ng dalawang lugar na susukatin ang layo sa isat-isa.

Hal.Kung ang iskala ay 1:50 at ang layo ay 3 sentimetro, paramihin ang 50 sa 3 upang makuha ang sagot na 150 sentimetro.
FILIPINO AT GMRC INTEGRATION

MSEP INTEGRATIONPakikinig/ Pagkikibahagi sa pagtalakay sa kahalagahan ng mabuting pakikipagkapwa upang magkaroon ng kapayapaan at kasaganaan sa isag pamayanan/ lipunan.


Pagguhit ng larawan ng mga gamit sa paaralan, sa bahay a sa payanan na nagpapakita ng paggamit ng iskala.
4. Pagbuo ng kaisipan
Ano ang nakakatulong sa paghanap ng layo ng isang lugar sa iba pang lugar?
5. Paglalapat:

Gamitn ang iskala ng mapa sa pagkuha ng layo ng mga sumusunod:
Lungsod ng Maynila sa Batangas
Lungsod ng Cavite sa Pampanga

6. Pagsasanay

Paggawa ng sariling talaan ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa paksang aralin sa kwaderno.

V. Pagtataya

Sa tulong ng iskala hanapin ang lugar ng humigit kumulang ay.

1. 450 kiometro ang layo sa Maynila, pahilaga.


VI. Takdang Gawain

Gumawa ng talaan ng mga tunay na layo ng mga lugar na gagamitin ang iskala ng mapang titingnan.

IPINASA NI EMILYN ALCANTARA BEED 3B

No comments:

What name do you want for PSCA when it will be converted to a university?